خدمات پزشکی ما

بهترین کلینیک با بیش از 9 سال تجربه

در مهرا کلینیک چه خدماتی دریافت می کنید ؟

گفتار درمانی

گفتار درمانی

اطلاعات بیشتر
کار درمانی

کار درمانی

اطلاعات بیشتر
بازی درمانی

بازی درمانی

اطلاعات بیشتر
رفتار درمانی

رفتار درمانی

اطلاعات بیشتر
نوروتراپی

نوروتراپی

اطلاعات بیشتر
تربیت شنوایی

تربیت شنوایی

اطلاعات بیشتر
اختلال یادگیری

اختلال یادگیری

اطلاعات بیشتر
شنوایی سنجی و سمعک

شنوایی و سمعک

اطلاعات بیشتر

رزرو نوبت

نوبت ، قرارهای مراقبتهای اولیه و درخواست مشاوره

نوبت دهی

انتخاب تاریخ(Required)
نوع درخواست(Required)
لطفا توضیحی کوتاه در مورد درخواست خود بنویسید.